Public Relations

Media Relations

Bir iletişim programının başarılı olmasındaki en önemli unsurlardan biri etkili ‘Medya İlişkileri Yönetimi’dir. Medya, hedef kitlenizle hızlı, güvenilir ve sürekli iletişim kurmak için en temel kaynaktır. Aynı zamanda kamuoyu üzerinde oluşturulmak istenilen algıyı inşa etmek ve belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülen faaliyetler için en önemli paydaştır. Arma PR olarak, firma ve markanızın hedefleri doğrultusunda mesajlarınızın doğru zamanda, doğru mecralar aracılığıyla, ulaşmak istediğiniz kitleye iletilmesini sağlıyoruz. Medya İlişkileri çalışmaları kapsamında röportajlar, özel haberler organize ediyor, basın toplantıları, basın gezileri düzenleyerek etkin iletişimi sürdürüyoruz.

Etkinlik ve Proje Yönetimi

Modern zamanın en güçlü iletişim aracına dönüşen etkinlik ve proje yönetimi; şirket, kurum ve markaların satış, pazarlama amaçlarına ulaşmalarında çarkın en önemli dişlisidir. Hedef kitlenizle sıcak temas kurabileceğiniz başarılı etkinlik projeleri markanızın güçlenmesini sağlar. Müşterilerinize doğrudan ulaşarak ürün ve hizmetlerinizi tanıtabilir, deneyimlemelerini sağlayarak düşünce ve davranış değişikliği yaratabilirsiniz. Biz bu hedefler doğrultusunda, firmanızın ürün ve hizmetlerinin en etkili şekilde tanıtılmasını ve beğenilmesini sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. PR kampanyaları ve organizasyonlar düzenliyor, yürüttüğümüz sponsorluk çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle hedeflerinizin gerçekleşmesine destek oluyoruz.

Corporate PR

Kurumsal PR, kurumların iş hedeflerine paralel olarak sürdürülen ve birçok pazarlama parametresini içinde barındıran kapsamlı bir süreç yönetimidir. Bu süreç dahilinde halkla ilişkiler ve halkla ilişkilere bağlı; kurumsal itibar yönetimi, kurum içi iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, etkinlik yönetimi, kriz yönetimi gibi prensipler birbiriyle entegre yürütülür. Tüm bu çalışmalar; kurum kültürü ve kimliği yaratır, marka ve kuruma olan sadakati ve aidiyet duygusunu pekiştirir. Biz Arma PR olarak verdiğimiz akademik tabanlı bilgiye dayalı kurumsal halkla ilişkiler hizmetleri ile değişen rekabet koşullarında bir adım öne geçmenize katkıda bulunuyoruz. Her biri birbirini tekrar eden hizmet ve ürün skalasında fark edilmenizi sağlıyoruz.

Importance of Public Relations

The world is changing. So are the rules, expectations, and demands. In this era of change, public relations integrate communication processes into creative and effective strategies as a companion for brands and companies. Leading brands and companies in this journey of branding, a public relations agency makes sure that you stand out amongst thousands of brands and messages while positioning your brand or company in a different and unique point. PR builds relationships. And a PR agency, conducting activities to turn these relationships into success, makes you a ‘Brand’ by taking you beyond the ‘Service or product.’

Contact Us

2 + 2 =

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish