1. Başlangıç
  2. Kurumsal PR

Kurumsal PR

Kurumsal PR; marka/kurumun stratejilerine bağlı olarak belirlediği hedefe ulaşmak, başarıyı sürdürülebilir kılmak, doğru bir itibar yönetimi sağlamak, kamuoyundaki algıyı pozitif yönde etkilemek amacıyla yürütülen çalışmaların bütünüdür.

Kurum/markanın hem iç hem de dış hedef kitlesini kapsayan Kurumsal PR, halkla ilişkiler prensibinin post modern bir bakış açısı kazanmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu anlamda birçok farklı halkla ilişkiler kolunu içine alan Kurumsal PR; kurum içi iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, kriz yönetimi gibi çalışmaların entegre yürütülmesidir.

Kurumsal PR,  Bir Yönetim Fonksiyonudur

Gelişen dünyanın değişen beklentilerine cevap verebilmek amacıyla geliştirilen Kurumsal PR, rekabetin üst düzeye ulaştığı kurumlar için hayati bir öneme sahiptir. Sadece etkinlik çalışmalarının yapıldığı yüzeysel bir çalışmadan çok bir yönetim fonksiyonudur. Kurumun kültüründe, imajında, kimliğinde ve olası krizlerde atacağı adımlarda Kurumsal PR çalışmalarının izi vardır. Bu çerçevede ele alındığında; ilişkileri düzenler, kapsamlıdır, proaktiftir ve hedefe yöneliktir.

Güçlü Bir İmaj İçin Etkili Bir Kurumsal PR

Modern pazarlamanın en efektif silahı, imajdır. Bugün artık binlerce insan sadece ürün veya hizmet satın almıyor. Ambalajlanabilen imajı, o marka/kuruma atfedilen itibarı satın alıyor. Bu sebeple amaç, satmaktan çok daha fazlasıdır. Aynı şekilde imaj, marka/kurumun görsel unsurlarından çok daha ötesidir. Tercih edilen olmak, marka bilinirliğini sağlamak, fark ortaya koymak, ilham verebilmek ve günün sonunda marka sadakatine ulaşabilmek için güçlü bir imaj dolayısıyla etkili bir Kurumsal PR çalışması şarttır.

Kurumsal PR İle Hedeflerinize Hiç Olmadığı Kadar Yakınsınız

Kurumsal PR çalışmalarının amacı; kurumun zayıf ve güçlü yönlerini en iyi şekilde tespit ederek doğrudan hedefe ulaştıracak etkin bir yol haritası oluşturmaktır. Arma PR, sunduğu Kurumsal PR hizmetleri ile;

  • Marka/kurumunuzun detaylı analizini yapar,
  • Avantajlarını belirler, mevcut ve olası riskleri nötralize edecek proaktif çözümler yaratır,
  • Paydaşlar da dahil olmak üzere iç ve dış hedef kitleniz ile güçlü temellere dayandırılmış bir ilişki inşa eder,
  • Nasıl görüneceğiniz ve nasıl algılanacağınızla ilgili kararlar alır,
  • Marka/kurumun hedeflerine bağlı olarak katma değer sağlayacak ve verimliliği arttıracak çalışmaları yürütür.

Halkla ilişkiler ile ilgili sayfalar

Bizimle İletişime Geçin

2 + 11 =

tr_TRTurkish