1. Anasayfa
  2. Reklam

Reklam; Her Zaman Bir Adım Önde Olmak

Evrenin yüzbinlerce yıllık tarihinde değişmeyen tek bir eylem vardır; değişmek! Karşı konulamaz bir dürtü olan bu eylem, her alanda kendine yer bulmayı başardı. Bu doğrultuda; doğa değişti, insan değişti, fikirler değişti ve kaçınılmaz olarak pazarlamanın kuralları değişti! Bugün gelinen noktada ise çok daha heterojen yapıda, eklektik ve hibrit bir pazarlama iletişiminin varlığı görülüyor. Reklam ise modern pazarlama faaliyetleri içerisindeki en efektif araçların başında geliyor.

 

İyi Bir Reklam Her Şeydir…

Yüzlerce marka, binlerce ileti ve tüketici üçgeninde marka/kurum olarak tercih edilmeyi beklemek iyimserlik olur. Sınırların giderek yok olduğu, rekabetin küresel boyutlara ulaştığı, beklentilerin değiştiği, rasyonellikten çok duyguların ve deneyimlerin ön plana çıktığı modern çağda, çok daha fazlası yapılmalıdır. Bu noktada tüm iletişim kanalları birbirleriyle koordineli olacak şekilde kullanılmalı, her detayı incelikle düşünülmüş reklam ve tanıtım çalışmaları yürütülmelidir.

Değişen tüketici beklentilerini ve değişmesi zor satın alma alışkanlıklarını ortak bir zeminde buluşturacak reklam çalışmaları ile hedef kitleyi etkilenmeli, farklı ve ilham veren işler sunulmalıdır. İmajın ön planda tutulduğu çağdaş dünyanın sosyal yapısını doğru şekilde yansıtan reklam çalışmalarına imza atılmalıdır. Çünkü serbest piyasa ekonomisinde başarılı olabilmek için iyi reklam her şeydir.

Reklam İmajdır, Reklam Satıştır, Reklam İtibardır

Marka/kurumun için reklam, iletişim süreçlerine mutlaka dahil edilmelidir. Modern çağın bireyleri salt ihtiyaçlarını karşılamak için değil, ürün/hizmetin, marka/kurumun imajını satın almak için tüketiyor. Bu noktada reklam ile tüketicinin algısı ne kadar başarılı yönetilirse, hedef ve satış beklentilerine o kadar çabuk ulaşılıyor. Çünkü tüketici, algılar aracılığıyla ürün değil imaj satın alıyor.

Tüketicilerin marka/kurumu nasıl algıladıkları ise satın alma alışkanlıklarında belirleyici bir rol üstleniyor. Dolayısıyla yürütülen reklam çalışmaları sadece ürün/hizmetin nasıl konumlandırılacağını belirlemez aynı zamanda marka/kurumun imajını besler, itibarını hedefe uygun yönetir.Biz Arma PR olarak 360 derece hizmet anlayışımızla tüm tanıtım faaliyetlerinizi tek elden, entegre ve hızlı bir şekilde yürütüyoruz.

Bizimle İletişime Geçin

2 + 14 =

tr_TRTurkish